Όροι και Προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ  

Η επιχείρησή μας, με την επωνυμία “ΡΕΠΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ” και το διακριτικό τίτλο “REPANIS TOURS”, με έδρα την Μυτιλήνη, επί της οδού Κουντουριώτου 69, Προκυμαία Μυτιλήνης, η οποία διαθέτει αριθμό ΜΗΤΕ: 03.10Ε.61.00.681.01, τηλέφωνο επικοινωνίας 2251021116 και email repanistoursmjt@yahoo.gr, που στο εξής θα καλείται “Τουριστικό Γραφείο”, ανήκει στην ένωση Τουριστικών-Ναυτικών Πρακτόρων και είναι διοργανωτής ταξιδιών είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία ή λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ άλλων τουριστικών γραφείων καθώς και των μεταφορικών μέσων, με τελικό σκοπό την πώληση αυτών των ταξιδιών στον ταξιδιώτη/εκδρομέα. 

ΓΕΝΙΚΑ

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Συνιστούμε να εκτυπώσετε και να διατηρήσετε ένα αντίγραφο των παρόντων όρων για μελλοντική αναφορά. Είναι μια νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ μας. 

Το σύνολο των πληροφοριών, στοιχείων και συστάσεων που περιέχονται στους Γενικούς Όρους έχουν γενικό χαρακτήρα και ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι ειδικότερο ή διαφορετικό στο πρόγραμμα εκάστου ταξιδιού. Τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών ενδέχεται να τροποποιηθούν, λόγω έκτακτων αλλαγών των συνθηκών ή ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαθέτουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για την ορθή δήλωση των οποίων εσείς φέρετε αποκλειστική ευθύνη. Οποιεσδήποτε ειδικές επιθυμίες, ανάγκες ή απαιτήσεις σας που σχετίζονται με το ταξίδι σας θα πρέπει να περιλαμβάνονται ρητά στη σύμβαση, εφόσον έχουν συμφωνηθεί και είναι εφικτή η πραγματοποίησή τους. Το Τουριστικό Γραφείο μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές.

Κατά καιρούς τροποποιούμε τους όρους στον ιστότοπο. Κάθε φορά που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε ελέγξτε τους παρόντες όρους για να διασφαλίσετε ότι κατανοείτε τους όρους που ισχύουν τη δεδομένη στιγμή.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ 

Παρακαλούμε, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας να διαβάσετε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι του τουριστικού γραφείου μας, προϋποθέτει τη μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη/εκδρομέα των Γενικών Όρων Συμμετοχής, σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2018 κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας EE 2015/2302. Συνεπώς, απολαμβάνετε όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην Ε.Ε για τα εν λόγω πακέτα. Στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται γενικές πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά στις ειδικές πληροφορίες (προορισμούς, τιμές, ημέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, μέσα μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις κτλ.), που αφορούν στο κάθε οργανωμένο ταξίδι χωριστά, οφείλετε να συμβουλεύεστε το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα καθώς και τον σχετικό τιμοκατάλογο. Τα προγράμματα των ταξιδιών ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στα σχετικά έντυπα ή στο site www.repanistours.gr,όπου αναφέρονται και τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσμεύουν όλους τους ταξιδιώτες και σε αδιαίρετο συνδυασμό με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 

Η συμμετοχή στα ταξίδια καθώς και οποιεσδήποτε σχετικές εγγραφές πραγματοποιούνται στα γραφεία μας ή στα γραφεία των συνεργατών μας καθώς επίσης και μέσω της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο ή ακόμα και με αλληλογραφία (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική), fax, τηλέφωνο με την προϋπόθεση της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού μετρητοίς, μέσω πιστωτικής/χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας ή με έμβασμα προς το Τουριστικό Γραφείο και της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Γενικούς Όρους. Η συμμετοχή στο ταξίδι εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων πριν την αναχώρηση, οτιδήποτε δε διαφορετικό ορίζεται στη σχετική Σύμβαση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα στο Τουριστικό Γραφείο μας να ακυρώσει την κράτηση και να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο συμβαλλόμενος που εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του έχει υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε Τουριστικό Γραφείο θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε του ζητηθεί.  Οι τουριστικές υπηρεσίες που θα σας παρασχεθούν με τα συναφή κόστη, αναφέρονται λεπτομερώς στη σύμβαση που θα πρέπει να υπογράψετε. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική σας παρουσία θα παραλάβετε τη σύμβαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Σε κάθε ταξίδι είναι απαραίτητη η πρέπουσα κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις σχετικές υποδείξεις καθώς και η έγκαιρη προσέλευσή τους. Τυχόν καθυστέρηση ή οποιασδήποτε μορφής ασυνέπεια του ταξιδιώτη που θα έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης τυχόν προσφερόμενης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει την επανασύνδεση. Το Τουριστικό Γραφείο μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει, χωρίς να έχει ή να αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση και ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρησή σας. Σε περίπτωση που ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη, λόγω ασθένειάς του ή αιφνίδιου ατυχήματός του. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και οφείλουν να τα εποπτεύουν ανελλιπώς καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους.

Ο ταξιδιώτης έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις εθνικές διατάξεις και τους κανονισμούς καθώς και τις υποδείξεις των εθνικών αρχών. Το Τουριστικό Γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία ο ταξιδιώτης εξαιτίας οιασδήποτε παράβασης αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, κληθεί να παρασταθεί ενώπιον αρχής, συλληφθεί από τις τοπικές αρχές κτλ.

Για τυχόν ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και κράτηση νέας θέσης σε αερομεταφορές, το Τουριστικό Γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατό, η δε συνεπαγόμενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν ή από τους προμηθευτές υπηρεσιών όρους ακύρωσης. Ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με το Τουριστικό Γραφείο μας, ώστε να ενημερωθεί για την πολιτική που εφαρμόζει η κάθε αεροπορική εταιρεία. 

Σε περίπτωση που το ταξίδι διακοπεί λόγω καραντίνας ή τυχόν νοσηλείας του συμμετέχοντα ή για οποιοδήποτε περαιτέρω προληπτικό λόγο δημόσιας υγείας είτε της χώρας προορισμού είτε οποιασδήποτε ενδιάμεσης χώρας, το Τουριστικό Γραφείο μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του ταξιδιώτη για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των συμφωνηθέντων υπηρεσιών, μη έχοντας υποχρέωση για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή αντικατάσταση μη παρασχεθείσας υπηρεσίας σε μεταγενέστερο χρόνο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το Τουριστικό Γραφείο μας συντονίζει και εκτελεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες. Αφού το Τουριστικό Γραφείο μας έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) όπως και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το Τουριστικό Γραφείο μας δεν δύναται να προβλέπει ή να ελέγχει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ναυλωμένων πτήσεων ή και δρομολογημένων αεροπλάνων ή πλοίων για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους. Το Τουριστικό Γραφείο μας, δεν φέρει καμία ευθύνη για τις μέρες και ώρες λειτουργίας των αγορών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

Είναι σαφές ότι το Τουριστικό Γραφείο μας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ή να ρυθμίζει περιστάσεις οι οποίες δεν υπόκεινται στην ευχέρεια διαχείρισής του και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημίες που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού. Ενδεικτικά παραδείγματα των προαναφερθεισών περιστάσεων αποτελούν ενδεικτικά τα ατυχήματα, οι τραυματισμοί, οι ασθένειες, οι επιδημίες, οι πανδημίες, οι απεργίες, οιεσδήποτε διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, οι ανεπαρκείς συνθήκες υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τα πραξικοπήματα, οι τρομοκρατικές ενέργειες, οι αεροπειρατείες, τα φυσικά φαινόμενα, οι καιρικές συνθήκες καθώς και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις το Τουριστικό Γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές, όμως θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για να βοηθήσει και να φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί γι’ αυτό οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους ταξιδιώτες. 

Για ανακύπτοντα παράπονα κατά τη διάρκεια ταξιδιού αυτά θα πρέπει αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό ή στο Τουριστικό Γραφείο μας, καθώς και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Αν το πρόβλημα που αναφέρθηκε δεν επιλύθηκε, μετά την επιστροφή σας από το ταξίδι, θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο μας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για την αιτιολόγησή του. Για ενδεχόμενες ζημιές που προέκυψαν λόγω της μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση στον πελάτη περιορίζεται σε ότι ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν την χώρα και διέπουν τις εν λόγω παροχές. 

Το Τουριστικό Γραφείο μας έχει συνάψει για κάθε εκδρομή που διοργανώνει ασφαλιστήριο συμβόλαιο με Ασφαλιστική εταιρεία και συνιστά στους ταξιδιώτες μια προαιρετική ασφάλιση με τις καλύψεις και τα ποσά που επιθυμούν, για ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων, αποσκευών κτλ., δεδομένου ότι οι διεθνείς συμβάσεις περιορίζουν τις ευθύνες των μεταφορέων, την οποία μπορούν να αγοράσουν και από τα γραφεία μας με κόστος ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς.

ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, κάθε είδους φόρων ή τελών, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με ευρώ, καθώς και κάθε άλλο παράγοντα κόστους (π.χ. αριθμός συμμετεχόντων κτλ.). Η αξία-τιμή των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο μας. Το Τουριστικό Γραφείο μας έχει το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών, όταν οι σχετιζόμενοι κάθε φορά παράγοντες κόστους αλλάξουν. Η συγκεκριμένη αύξηση της τιμής θα κοινοποιηθεί εντός εύλογου χρόνου στον ταξιδιώτη υπολογισμένη αναλυτικά με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο. Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης προβεί σε καταγγελία της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού για τον ως άνω λόγο, τότε ο ταξιδιώτης δύναται να δεχθεί άλλο πακέτο ισοδύναμο ή ανώτερης ποιότητας. Ο ταξιδιώτης οφείλει να γνωστοποιήσει στο Τουριστικό Γραφείο μας, εγγράφως την όποια απόφασή του μέσα στο εύλογο χρονικό διάστημα των πέντε (5) ημερών από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιμής. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει εγγράφως εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, το Τουριστικό Γραφείο μας είναι υποχρεωμένο να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έχει καταβάλει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στη συνέχεια. Τυχόν κόστη έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων καθώς και τυχόν κόστη πάσης φύσεως ιατρικών εξετάσεων σε συμμόρφωση εθνικών και κοινοτικών διατάξεων για την ομαλή εκτέλεση του ταξιδιού ή ακόμη και την είσοδο ή παραμονή στον τόπο προορισμού δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του ταξιδιού. Τα κόστη αυτά καταβάλλονται από τον πελάτη απευθείας στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.  Στις οριζόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται φόροι διαμονής και δημοτικοί φόροι, σε διαφορετική δε περίπτωση υπάρχει σχετική ενημέρωση. Το Τουριστικό Γραφείο μας έχει το δικαίωμα να προπωλεί θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών ενώ σχετικά με τις παιδικές χρεώσεις, αυτές ποικίλλουν κατά περίπτωση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΤΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

Το Τουριστικό Γραφείο μας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό. Για την έκδοση ή/και θεώρησή τους σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ταξιδιώτης, όπως επίσης είναι απόλυτα φυσικό να μην ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της βίζας είναι μικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιού ή σε περίπτωση που ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα μεταξύ τους (εκτός Schengen). Είναι σαφές ότι οι υπήκοοι άλλων χωρών που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πρέπει να ενημερώνουν σχετικά το Τουριστικό Γραφείο μας και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες που θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα απ’ όπου ξεκίνησαν. Οιαδήποτε προκύπτουσα περίπτωση μη εξασφάλισης της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι χωρίς χρέωση ακυρωτικών τελών. Είναι αυτονόητο ότι κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εγκυρότητα, την εξασφάλιση καθώς και τη φύλαξη των ταξιδιωτικών εγγράφων του που απαιτούνται για το ταξίδι του και παράλληλα έχει την απόλυτη ευθύνη της φύλαξης των εισιτηρίων και εν γένει όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Κατά το ταξίδι στο οποίο ο γονέας συνοδεύει μόνος ανήλικο τέκνο, οφείλει να φέρει μαζί του επικυρωμένη εξουσιοδότηση στην Αγγλική γλώσσα, από τον έτερο γονέα, ο οποίος δεν ταξιδεύει. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται όταν ο ανήλικος δεν συνοδεύεται από κανένα γονέα- κηδεμόνα, οπότε απαιτείται επικυρωμένη εξουσιοδότηση και από τους δύο γονείς. Σε κάθε περίπτωση το Τουριστικό Γραφείο μας δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη.

Το Τουριστικό Γραφείο μας προσπαθεί να παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες προφυλάξεις (φαρμακευτικές και μη) για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να ενημερωθεί εγκαίρως από τα κατά τόπους υγειονομικά γραφεία για τους υγειονομικούς κανονισμούς εκάστης χώρας. Οι ταξιδιώτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας θα πρέπει λαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους για να ταξιδέψουν, προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ότι μπορεί να ταξιδέψει ακίνδυνα. Το Τουριστικό Γραφείο μας δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αρρώστια, τραυματισμό, απώλεια ζωής, ατύχημα ή άλλο έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και θα προσπαθήσει να συμπαρασταθεί στον παθόντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, χωρίς όμως να υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση κάλυψης κανενός απολύτως σχετικού εξόδου και αλλαγής του προγράμματος του ταξιδιού, το οποίο θα συνεχιστεί ομαλά.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Όλα τα στοιχεία των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που περιλαμβάνονται στα προγράμματα των οργανωμένων ή πωλούμενων ταξιδιών μας, παρουσιάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους, η οποία ενδέχεται να παρουσιάζει τροποποιήσεις από χώρα σε χώρα. Αν λόγω απρόβλεπτων γεγονότων καταστεί αναγκαίο να αλλάξει ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, το Τουριστικό Γραφείο μας δεν υποχρεούται άλλης αποζημίωσης προς τους ταξιδιώτες. Είναι σαφές ότι σε ενδεχόμενη καθυστερημένη άφιξη στο ξενοδοχείο- κατάλυμα, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του ταξιδιώτη και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως σχετικά το ξενοδοχείο, εκείνο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο. Σε ενδεχόμενη περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, το Τουριστικό Γραφείο μας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωμάτιο με άλλο δωμάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό με δωμάτιο ξενοδοχείου χαμηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς το Τουριστικό Γραφείο μας να φέρει ουδεμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις, τους κανονισμούς και την εν γένει πολιτική της εκάστοτε αεροπορικής εταιρίας στο θέμα των υπέρβαρων αποσκευών για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εκάστοτε αεροπορική εταιρία και ως εκ τούτου το Τουριστικό Γραφείο μας δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη επί αυτού. Σε περίπτωση δε φθοράς ή απώλειας, ισχύει ο Κανονισμός της IATA. Η μεταφορά των αποσκευών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των κατόχων τους. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία και η ευθύνη στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται στα προβλεπόμενα από τις συνθήκες αυτές. Το Τουριστικό Γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών. Σε κάθε περίπτωση συνιστούμε να μην αφήνετε εκτεθειμένα και να επιτηρείτε συνεχώς όλα τα προσωπικά σας είδη σε οποιονδήποτε χώρο. Ειδικότερα στα ξενοδοχεία, είναι διεθνής πρακτική να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή που αφήνει κανείς στο δωμάτιο. 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα των υπηρεσιών που εμφανίζονται στον ιστότοπο ανήκουν στην επιχείρηση ή σε τρίτα μέρη. Εκτός από τις ρητώς δηλωμένες εξαιρέσεις (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και οντοτήτων), ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, διαθέσιμων υπηρεσιών και όλων των αρχείων του παρόντος ιστότοπου γενικά, είναι πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθέντα σήματα και σήματα υπηρεσιών και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κατά συνέπεια, κανένα από αυτά, καθώς και κανένα από αυτά που ανήκουν σε τρίτους και δεν είναι περιεχόμενο του ιστότοπού μας, μπορεί να πωληθεί, αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, επανδημοσιευθεί ή αποσταλεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι δεν δικαιούστε να αναπαράγετε, να αντιγράφετε, να πουλάτε ή/και να εκμεταλλεύεστε για εμπορικούς σκοπούς το περιεχόμενο (ή οποιοδήποτε μέρος αυτού) του ιστότοπου.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Το Τουριστικό Γραφείο μας και ο ταξιδιώτης οφείλουν να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού.  Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και να ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Μυτιλήνης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος